Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Warsztaty języka migowego

migPo raz pierwszy w naszej Bursie miały miejsce „Warsztaty języka migowego”, prowadzone przez Panią K. Sobolewską. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat sposobów porozumiewania się osób niesłyszących. Uczestnicy zajęć kształtowali swoje umiejętności odczytywania i przekazywania znaków niewerbalnych. Młodzież zapoznała się z zasadami komunikowania się za pomocą języka migowego, jak również z alfabetem palcowym oraz z kilkoma podstawowymi znakami i zwrotami polskiego języka migowego.

Celem warsztatów było także motywowanie do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi i kształtowanie wobec nich pozytywnej postawy. Wychowankowie bardzo chętnie uczestniczyli w pierwszym cyklu spotkań (spotkań było 5), kolejne spotkania już po nowym roku.
Serdecznie zapraszamy:)

logo