Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Spotkanie z pedagogami

W dniu 05.02.2016 r. odbyło się spotkanie grona pedagogicznego Bursy z pedagogami ze szkół, do których uczęszcza młodzież mieszkająca w bursie.
Celem spotkania było omówienie zachowania, wyników w nauce i frekwencji na zajęciach szkolnych oraz sytuacji rodzinnej i socjalnej wychowanków.
Na spotkanie przybyły Panie:
Katarzyna Wilczak -Kowalska - pedagog z ZSP nr 2
Ewa Pełka- pedagog z ZSP nr 3
Joanna Kobyłecka- pedagog z ZSP nr 6
Anna Wojciechowska- pedagog z II Liceum Ogólnokształcącego (nieobecna usprawiedliwiona)
Spotkanie przebiegało w miłej i kameralnej atmosferze, dostarczyło wielu cennych informacji obu stronom. Przybyłym pedagogom serdecznie dziękujemy i żałujemy, że nikt nie reprezentował szkół: I LO, oraz z ZSP nr 1. Liczymy na obecność za rok.

logo