Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

doradca 2   12 kwietnia w Bursie odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym panią Justyną Zdulską z CKU SWŁ w Tomaszowie Maz.
Głównym celem spotkania było przedstawienie aktualnych trendów i sytuacji na rynku pracy, jak również przedstawienie najpopularniejszych kierunków studiów oraz zawodów przyszłościowych.
Pani Justyna Zdulska podkreśliła jak ważne są ,,kompetencje miękkie.” Idealny pracownik, zatrudniony na danym stanowisku, powinien posiadać określone kompetencje miękkie by dobrze wykonywać powierzone mu zadania min: kreatywność, elastyczność, zarządzanie czasem” - mówiła pani Justyna.
Młodzież z zainteresowaniem słuchała i poszerzała swoją wiedzę na temat zawodów przyszłościowych, ale również na temat możliwości kształcenia w szkołach policealnych, kursach kwalifikacyjnych, czy studiach podyplomowych.

logo