Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78

Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
Kontakt

Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Kontakt

Bursa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 47
97-200 Tomaszów Maz.

tel. 44 724 62 00 - bezpośrednio do Bursy
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - do wychowawców Bursy ZSiPO
tel./fax (44) 724 27 43 - sekretariat ZSiPO
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą
w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47, tel.: 44 724 27 43,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

 tel.: 44 724 27 43;
email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (jw.) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 2. Dane osobowe wykorzystane będą tylko w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, ewentualnego zawarcia umowy, podjęcia
  lub kontynuowania kształcenia lub realizacji zadań statutowych Administratora.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
  z przepisów prawa.
 5. Ma Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

logo