Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78

Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

    W dniu 20 stycznia odwiedził naszą placówkę  aspirant Marek Orzelski z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.  Tematem spotkania była odpowiedzialność karna osób nieletnich. Policjant wyjaśnił kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem, jakie czyny karalne popełniane są najczęściej przez nieletnich oraz w jakich sytuacjach wszczyna się przeciwko młodym ludziom postępowanie o demoralizację.  Uświadomił wszystkim, że z chwilą ukończenia 13 roku życia stajemy się odpowiedzialni za swoje czyny. Funkcjonariusz  przestrzegał również przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Poruszony został temat cyberprzemocy, a co za tym idzie odpowiedzialności prawnej nieletnich za przestępstwa komputerowe. Spotkanie odbyło się w miłej przyjemnej atmosferze. Pan policjant chętnie odpowiadał na nasze pytanie. Każdy mógł zapytać o co tylko chciał. Po zakończeniu prelekcji w imieniu wszystkich zgromadzonych osób został wręczony panu policjantowi przez przewodniczącą bursy dyplom z podziękowaniami.