Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

POMAGAMY DZIECIOM ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ,,KRASNOLUDEK”

logo_oryginal
   W ramach wolontariatu młodzież naszej bursy pod kierunkiem p. Agnieszki Bernaciak pomaga wychowankom placówki w odrabianiu lekcji, organizacji imprez itp. Celem działalności jest zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz potrzebujących. Działalność wolontariuszy obejmuje również organizacje różnych akcji charytatywnych.

logo