Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78

Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

   W dniu 21.02.2014 r. odbyło się spotkanie grona pedagogicznego Bursy z pedagogami ze szkół, do których uczęszcza młodzież mieszkająca w Bursie.
Celem spotkania było omówienie zachowania, wyników w nauce i frekwencji na zajęciach szkolnych oraz sytuacji rodzinnej i socjalnej wychowanków Bursy.

Na spotkanie przybyły Panie:
Anna Wojciechowska- pedagog z II Liceum Ogólnokształcącego,
Katarzyna Wilczak-Kowalska – pedagog z ZSP nr 2 oraz
Magdalena Kaczmarzyk – pedagog z ZSP nr 1.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, dostarczyło wielu cennych informacji obu stronom, dowodem czego jest ustalenie corocznych spotkań w Bursie, po zakończeniu I sem. roku szkolnego.
Przybyłym pedagogom serdecznie dziękujemy i żałujemy, że nikt nie reprezentował szkół: ZSP nr 6 i I LO, liczymy na obecność za rok.