Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78

Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

pierwsza-pomoc-medyczna-z-opisem   W dniu 14 maja 2014 r. młodzież naszej Bursy została przeszkolona w zakresie instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas spotkania wychowankowie mieli możliwość samodzielnego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenie prowadzili uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. kształcący się w zawodzie ratownik medyczny. 

Zademonstrowane zostało również postępowanie w przypadku zadławienia, zachłyśnięcia, różnych złamań oraz ułożenie w pozycji bezpiecznej.
Szczególną uwagę prowadzący zwrócili na zachowanie bezpieczeństwa w czasie pobytu na plaży i w wodzie.

logo