Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78

Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

pierwsza-pomoc-medyczna-z-opisem   W dniu 14 maja 2014 r. młodzież naszej Bursy została przeszkolona w zakresie instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas spotkania wychowankowie mieli możliwość samodzielnego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenie prowadzili uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. kształcący się w zawodzie ratownik medyczny. 

Zademonstrowane zostało również postępowanie w przypadku zadławienia, zachłyśnięcia, różnych złamań oraz ułożenie w pozycji bezpiecznej.
Szczególną uwagę prowadzący zwrócili na zachowanie bezpieczeństwa w czasie pobytu na plaży i w wodzie.