Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

WYBORY MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

W dniu 12.09.2018r. odbyły się demokratyczne wybory do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy. Młodzież wybierała swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Każdy wychowanek mógł oddać tylko jeden głos. W wyniku tajnego głosowania wybrany został nowy samorząd, który będzie reprezentować społeczność Bursy.

W skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wchodzą:

Przewodnicząca: Zuzanna Szporak
Z-ca: Kamila Karwat
Skarbnik:Weronika Sadowska
Członkowie: Weronika Kubik, Wiktoria Lerka

Opiekun: mgr Emilia Klimek

Podczas spotkania wyłoniony został także skład sekcji kulturalno - oświatowej i porządkowo – kulinarnej.

W skład sekcji kulturalno-oświatowej wchodzą:

Przewodnicząca: Weronika Kubik
Z-ca: Patrycja Banaszkiewicz
Członkowie: Dawid Twardowski, Emilia Zawada, Katarzyna Wrocławska

Opiekun: mgr Emilia Klimek

W skład sekcji porządkowo – kulinarnej wchodzą:
Przewodnicząca: Wiktoria Lerka
Z-ca: Patrycja Kaczmarczyk
Członkowie: Ewelina Gałązka , Maja Biedrzycka ,
Emilia Zawada, Patrycja Żak
Opiekun: mgr A. Bernaciak

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy owocnej i pełnej sukcesów pracy w nowym roku szkolnym 2018/2019!

 

logo